Dobre praktyki - Scenariusze zajęć

Print Friendly and PDF

Scenariusz zajęć języka polskiego w klasie IV b szkoły podstawowej

realizowany w ramach programu „Cyfrowea szkoły”

opracowany i zrealizowany przez Marzenę Morylowską 29 listopada 2012 roku

 

Temat zajęć: Fantastyczny pomocnik – „Baśń o kocie w butach”.

 

Zajęcia z wykorzystaniem zestawu TIK

Liczba godzin: 1

Cele wynikające z podstawy programowej:

 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji:
 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury:

Treści: baśń E.Szelburg - Zarębiny „Baśń o kocie w butach”.

Cel główny: Nadrzędnym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z baśnią – jej analiza i interpretacja przy wykorzystaniu laptopów dla uczniów oraz tablicy interaktywnej i strony internetowej GWO – strefa ucznia.

Cele operacyjne:

Metody/formy pracy:

Elementy oceniania kształtującego:

Pomoce dydaktyczne: multimedialny podręcznik GWO kl.IV „Między nami”, tablica interaktywna, karty pracy w wersji interaktywnej – strefa ucznia GWO.

Przebieg lekcji:

 1. Czynności organizacyjne:
  1. Powitanie uczniów.
  2. Sprawdzenie listy obecności, odnotowanie nieobecności uczniów (nauczyciel).
 2. Zaangażowanie:
  1. Wysłuchanie nagrania utworu E.Szelburg – Zarębiny „Baśń o kocie w butach” i swobodna rozmowa na temat baśni.
  2. Uświadomienie celu zajęć (NaCoBeZu)
 3. Część właściwa:
  1. Ćwiczenie interaktywne – ułożenie obrazków zgodnie z przebiegiem zdarzeń w baśni (wykorzystanie tablicy interaktywnej – strona GWO, strefa ucznia i multimedialnego podręcznika).
  2. Podanie tematu zajęć: Fantastyczny pomocnik – „Baśń o kocie w butach”.
   Ćwiczenie interaktywne polegające na dopasowaniu sformułowań tak, aby powstały zdania zgodne z treścią baśni – sprawdzenie stopnia zrozumienia treści wiersza (wykorzystanie tablicy interaktywnej – strona GWO, strefa ucznia i multimedialnego podręcznika)
  3. Wybrani uczniowie odczytują swoje prace.
   Ocena bohatera – ćwiczenie interaktywne polegające na wskazaniu poprawnej odpowiedzi (wykorzystanie tablicy interaktywnej – strona GWO, strefa ucznia i multimedialnego podręcznika)
 4. Podsumowanie, ewaluacja i ocena:
  1. Ocena bohatera – ćwiczenie interaktywne polegające na wskazaniu poprawnej odpowiedzi (wykorzystanie tablicy interaktywnej – strona GWO, strefa ucznia i multimedialnego podręcznika)
  2. Samoocena pracy uczniów – uczniowie wypowiadają się na temat lekcji: czego się
  3. dowiedzieli, nauczyli, co im się podobało, a może, co chcieliby zmienić; każdy uczeń na swoim komputerze zaznacza symboliczną buźkę obrazującą spełnienie jego oczekiwań związanych z taką formą prowadzenia zajęć.
 5. Praca domowa:

Opracowała i zrealizowała: Marzena Morylowska 

Krasnystaw, 29.11.2012r.

 

Copyright © 2012 by Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza