Harmonogram roku szkolnego

Print Friendly and PDF UWAGA!!!

Uwaga!

Poniżej znajdują się dane nieaktualne.

Spis treści

1. Konkursy z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2012/2013

2. Oferta edukacyjna z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2012/2013

Konkursy z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2012/2013

 1. „Czy znasz swój język?” - II międzyszkolny konkurs poprawności językowej dla klas I – III gimnazjum – Marzena Morylowska, Barbara Grzegorzewska

 2. „Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej” dla klas I – III gimnazjum – Andrzej Cabanek

 3. „Czytamy i znamy baśnie” - szkolny konkurs dla klas IV – Marzena Morylowska, Barbara Grzegorzewska, Edyta Pajura

 4. Dyktando ogólnoszkolne „Mistrz Ortografii” dla uczniów SP i G - wszyscy nauczyciele języka polskiego

 5. Miejski konkurs ortograficzny (SP, G i ludzie dorośli) – Marzena Morylowska, Grażyna Wojtyna

 6. Szkolny konkurs mitologiczny „Na Olimpie” dla klas V SP – Barbara Grzegorzewska, Lucyna Żynkowska

 7. „Wiem, bo czytam – znajomość lektur szkolnych” - szkolny konkurs czytelniczy dla klas IV – VI SP i I – III G – Anna Ziniewicz, Anna Bobryk, Barbara Grzegorzewska, Edyta Pajura

 8. Szkolny konkurs wiedzy o sztuce dla klas III G – Dorota Korkosz – Ćwir

 9. „Archiwum wspomnień o Janie Pawle II” - szkolny konkurs dla klas IV-VI SP i I–III G – Agnieszka Kopeć, Renata Marciniec

 10. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej „Moja Ojcowizna” dla klas IV – VI SP i I – III G – Marian Oszajca

 11. „Frazeologiczne łamigłówki” - szkolny konkurs frazeologiczny dla klas I – III G – Edyta Pajura, Barbara Grzegorzewska

 12. Konkurs kolęd dla klas IV – VI SP i I – III G – Tomasz Chałubiński

 13. Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Podróże po literaturze” dla klas I - III G – Anna Bobryk, Anna Ziniewicz

^ Powrót na górę ^

Oferta edukacyjna z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2012/2013

 1. Przygotowanie do konkursu polonistycznego i krasomówczego – kl. III a G (p. Grażyna Wojtyna)

 2. Przygotowanie do konkursu historycznego dla kl. VI a (p. Marian Oszajca)

 3. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla kl. III a G (p. Marian Oszajca)

 4. Przygotowanie do sprawdzianu dla kl. VI a (p. Marian Oszajca)

 5. Warsztaty dziennikarskie kl. VI c (p. Marzena Morylowska)

 6. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla kl. VI c (p. Marzena Morylowska)

 7. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla kl. III b (p. Marzena Morylowska)

 8. Przygotowanie do konkursu polonistycznego dla kl. VI c (p. Marzena Morylowska)

 9. Przygotowanie do konkursu polonistycznego dla kl. III b G (p. Marzena Morylowska)

 10. Przygotowanie do konkursu polonistycznego i krasomówczego dla kl. II c G i kl. II b G (p. Barbara Grzegorzewska)

 11. Przygotowanie do konkursu polonistycznego dla kl. V c (p. Barbara Grzegorzewska)

 12. Zajęcia rozwijające wiedzę humanistyczną dla uczniów zdolnych z kl. IV c (p. Barbara Grzegorzewska)

 13. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. IV c (p. Barbara Grzegorzewska)

 14. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla kl. VI a (p. Monika Sołowiej)

 15. Zajęcia przygotowujące do konkursu polonistycznego dla kl. VI a (p. Monika Sołowiej)

 16. Praca z uczniem słabym dla uczniów kl. VI a (p. Monika Sołowiej)

 17. Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursu dla kl. V b (p. Lucyna Bubicz-Żynkowska)

 18. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. V b (p. Lucyna Bubicz-Żynkowska)

 19. Zajęcia przed egzaminem dla kl. VI b (p. Edyta Pajura)

 20. Zajęcia przygotowujące do konkursu i egzaminu gimnazjalnego dla kl. III c G (p. Edyta Pajura)

 21. Przygotowanie do konkursu historycznego dla kl. III b G i kl. III c G (p. Andrzej Cabanek)

 22. Przygotowanie do konkursu historycznego dla kl. VI b i kl. VI c (p. Andrzej Cabanek)

 23. Klub Europejski dla kl. I – III G (p. Andrzej Cabanek)

 24. Zajęcia z wystawiennictwa dla kl. I – III G (p. Dorota Korkosz-Ćwir)

 25. Warsztaty plastyczne dla uczniów SP i G - 2 godz. (p. Dorota Korkosz-Ćwir)

 26. Praca z uczniem słabym dla SP i G (p. Dorota Korkosz-Ćwir)

 27. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV a – 2 godz. (p. Tomasz Chałubiński)

 28. Wolontariat dla kl. IV-VI – 2 godz. (p. Agnieszka Kopeć)

 29. Szkolne koło wolontariatu dla kl. I – III G – 2 godz. (p. Renata Marciniec)

 30. Zajęcia świetlicowe – 2 godz. (p. Małgorzata Proskura)

^ Powrót na górę ^

 

Copyright © 2012 by Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza